Schemat graficzny przebiegu próby strzelectwa basenowego

Etap 1

Zawodnik przygotowuje się do próby w strefie bezpiecznej. Kusza pozostaje rozładowana. Sędzia startowy odlicza czas do rozpoczęcia próby. Kusza pozostaje zabezpieczona.

Przekroczenie strefy bezpiecznej, wyciągnięcie kuszy ponad powierzchnię wody, odbezpieczenie kuszy lub skierowanie jej w inne miejsce niż kierunek prostopadły do tarczy, skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika!

Etap 2

Sędzia startowy podaje komendę startową. Stoper odmierzający czas 10 minut rozpoczyna odliczanie. Zawodnik dokonuje załadunku kuszy i rozpoczyna pierwszą próbę. Kusza pozostaje zabezpieczona do momentu dopłynięcia do ramki strzelniczej.

Wyciągnięcie kuszy ponad powierzchnię wody, odbezpieczenie kuszy lub skierowanie jej w inne miejsce niż kierunek prostopadły do tarczy, skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika! Zabrania się także kierowania kuszy w stronę dna basenu!

Etap 3

Zawodnik zanurza się pod powierzchnię wody. Kusza pozostaje zabezpieczona a zawodnik może kierować kuszę wyłącznie w kierunku prostopadłym do tarczy.

Wyciągnięcie kuszy ponad powierzchnię wody, odbezpieczenie kuszy lub skierowanie jej w inne miejsce niż kierunek prostopadły do tarczy, skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika! Zabrania się także kierowania kuszy w stronę dna basenu!

Etap 4

Zawodnik płynie w kierunku ramki strzelniczej. Kusza pozostaje zabezpieczona a zawodnik może kierować kuszę wyłącznie w kierunku prostopadłym do tarczy.

Wyciągnięcie kuszy ponad powierzchnię wody, odbezpieczenie kuszy lub skierowanie jej w inne miejsce niż kierunek prostopadły do tarczy, skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika! Zabrania się także kierowania kuszy w stronę dna basenu!

Etap 5

Zawodnik dopływa do ramki strzelniczej, przytrzymuje się przy dnie przy pomocy stabilizatora strzelca. Kierując kuszę w kierunku prostopadłym do ramki odbezpiecza ją. Wybierając cel na tarczy strzela, uważając aby podczas strzału żaden element kuszy nie przekroczył ramki strzelniczej. Strzał spalony sygnalizowany jest natychmiast przez sędziego torowego przez podniesienie chorągiewki.

Wyciągnięcie kuszy ponad powierzchnię wody lub skierowanie jej w inne miejsce niż kierunek prostopadły do tarczy, skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika! Zabrania się także kierowania kuszy w stronę dna basenu!

Etap 6

Po strzale zawodnik płynie w kierunku tarczy aby wyciągnąć strzałę.

Etap 7

Zawodnik wyciąga strzałę i z rozładowana kuszą powraca do strefy bezpiecznej.

Etap 8

Po dotarciu do strefy bezpiecznej zawodnik powtarza wszystkie czynność rozpoczynając od etapu 2 wymaganą ilość razy.

Po załadowaniu kuszy strzałą zawodnik ma obowiązek bezzwłocznego zabezpieczenia kuszy. Nie dopełnienie tego obowiązku skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją! Zabrania się także kierowania kuszy w stronę dna basenu!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *