Jez. Gim

Gim[1]jezioro leżące koło wsi Nowa Kaletka, na wschód od Jeziora Łańskiego, w kompleksie Lasów Ramuckich, 30 km na południe od Olsztyna,w dorzeczu: OmulewNarewWisła.

W pobliżu jeziora znajdują się następujące miejscowości: Nowa Kaletka, Zgniłocha, Kolonia Gimek.

Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie. Ośrodki wczasowe, wraz z plażą i pomostami, znajdują się na północnym brzegu jeziora. Na tym brzegu znajdują się także zabudowania wiejskie Nowej kaletki.

Zbiornik posiada wydłużony równoleżnikowo kształt. Największe przegłębienie (25,8 m) znajduje się we wschodniej jego części. Południowy brzeg jeziora jest w części podmokły i niski, a północny wyższy i piaszczysty. Nie posiada stałych dopływów powierzchniowych, zasilane jest wodami podziemnymi i z rowów melioracyjnych (funkcjonujących okresowo). Odpływ następuje w kierunku południowym, przez dwa łączące się ze sobą cieki. Linia brzegowa jeziora jest dobrze rozwinięta, w litoralu roślinność szuwarowa. Brzegi otoczone lasami (głównie w części wschodniej), łąkami i polami (w części zachodniej). W oczeretach występuje trzcina i sitowie. Wśród elodeidów występuje moczarka kanadyjska, jaskier krążkolistny.

Według danych IRŚ, głębokość maksymalna jeziora wynosi 25,8 m, głębokość średnia – 7,6 m, powierzchnia – 175,9 ha. Długość maksymalna – 3300 m, szerokość maksymalna – 1000 m. Długość linii brzegowej wynosi 8600 m. We wschodniej części jeziora, znajduje się niewielka wysepka, na której spotkać można przesiadujące kormorany. Na jeziorze gnieżdżą się także łabędzie. W jeziorze występuje sielawa, sieja, szczupak, lin, okoń, leszcz, płoć.

(źródło: Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Gim)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *