Asekuracja podczas nurkowania na wstrzymanym oddechu

Podczas nurkowania bezdechowego bezpieczeństwo nasze i naszego partnera jest rzeczą najważniejszą. Zasada ta tyczy się jednakowo nurkowania podczas treningów, jak i w trakcie prawdziwej wyprawy łowieckiej. Postaram się przedstawić zasady asekuracji podczas treningów basenowych, przy dynamice i statyce, oraz przy nurkowaniu na wodach otwartych.

Zasady asekuracji podczas treningu statyki na basenie:

 • Ćwiczenia wykonujemy w parach lub w trójkach, gdy nie ma innej możliwości.
 • Nie może dojść do sytuacji, gdy wszystkie osoby są w trakcie wykonywania bezdechu. W trójkach przynajmniej jedna osoba musi asekurować dwie pozostałe.
 • Przed rozpoczęciem próby należy zadeklarować czas bezdechu osobie asekurującej. Osoba asekurująca mierzy czas osobie wykonującej bezdech. Możliwa tolerancja wynosi 30 sek.
 • Podczas wykonywania ćwiczenia sprawdzamy przytomność partnera co 30 bądź 60 sekund (do wyboru przez ćwiczących – oczywiście partner musi o tym wiedzieć). Przytomność sprawdzamy przez klepnięcie w ramię osoby wykonującej bezdech. Osoba wykonująca bezdech pokazuje „ok” . Drugi wariant: osoba wykonująca ćwiczenie sama pokazuje „ok” gdy zegarek odliczy czas (wg uznania 30-60 sek. – partner musi o tym wiedzieć i kontroluje sam czas bezdechu kolegi).
 • Przy sprawdzaniu przytomności osoby wykonującej bezdech nie jest możliwa żadna tolerancja!!! „OK” ma się pojawić od razu po klepnięciu w ramię bądź po sygnale dźwiękowym stopera!!! (nie można stosować zamiast „okejki” kiwnięcia głową lub tym podobnych chyba, że jest to wcześniej ustalone – na przykład może to być kiwnięcie palcem)
 • W przypadku utraty przytomności któregoś z nurków należy natychmiast zapewnić drożność dróg oddechowych poprzez wynurzenie twarzy nad wodę, zdjęcie maski osoby która straciła przytomność. Wszyscy wstrzymują natychmiast trening.

Zasady asekuracji podczas treningu dynamiki na basenie:

 • Ćwiczenia wykonujemy w parach lub trójkach.
 • W dynamice nie może być sytuacji gdy wszystkie ćwiczące osoby są równocześnie pod wodą.
 • Przed rozpoczęciem próby należy zadeklarować osobie asekurującej odległość jaka zamierzamy pokonać.
 • Osoba asekurująca płynie po powierzchni około metr za osobą płynącą pod wodą.
 • W ćwiczeniu „stop and go” (jest to dynamika przedzielona statyką) osoba asekurująca  sprawdza  przytomność także podczas części statycznej (jak w normalnych ćwiczeniach statyki) i w pełni asekuruje osobę wykonującą bezdech podczas powrotu przez płynięcie po powierzchni metr za wykonującym bezdech.
 • W przypadku utraty przytomności nurka, należy natychmiast zapewnić drożność dróg oddechowych przez wyciągnięcie twarzy nad wodę, zdjęcie maski osobie która straciła przytomność. Następnie asekurant odholowuje poszkodowanego do najbliższego brzegu. Wszyscy wstrzymują natychmiast trening.

Zasady bezpieczeństwa podczas treningów na wodach otwartych:

 • Nurek zawsze musi być podczepiony smyczą do liny opustowej przymocowanej do boi nurkowej, platformy lub łodzi.
 • Nurek deklaruje głębokość i czas zanurzenia – tolerancja czasu do 30 sekund (z czasem nauczycie się tego ile nam zajmuje zejście na poszczególne głębokości – średnio, zejście na 20 metrów zajmuje około 25-35 sekund, wyjście około 30-40 sekund nie spiesząc się).
 • Asekuracja na wodach otwartych jest grupowa, muszą być minimum 2 osoby asekurujące!!!
 • W połowie deklarowanego czasu osoba asekurująca schodzi na głębokość 5-10 metrów i tam czeka na nurka wykonującego ćwiczenie. Gdy nurek dopłynie do osoby asekurującej, osoba asekurująca podąża za nurkiem w odległości 1-1,5m i około 0,5m poniżej z przodu i trochę z boku, tak aby lina nie przeszkadzała w asekuracji. Nie wolno przeszkadzać nurkowi  w płynięciu i nie wolno go rozpraszać!!!

Postępowanie w razie utraty przytomności:

 • zrzucić pas balastowy zarówno swój jak i osoby która utraciła przytomność pod wodą (wyporność pianki pomoże nam wydostać sie na powierzchnię),
 • wyciągnąć twarz osoby ratowanej nad wodę,
 • zapewnić drożność dróg oddechowych przez odchylenie głowy do tyłu (lekko) i zrzucenie maski do nurkowania,
 • zacząć mówić do osoby ratowanej („oddychaj”, mówić po imieniu) i jednocześnie dmuchać w okolice ust (nie krzyczeć i nie wprowadzać paniki), jeżeli w ciągu 10-15 sekund nurek nie zaczyna oddychać należy podać oddech ratowniczy,
 • zaholować osobę na brzeg bądź, wyciągnąć na łódź lub platformę nurkową w przypadku gdy osoba nie odzyskuje przytomności. Podczas holowania należy podawać oddechy co 5 sekund.

Podsumowanie:

Należy pamiętać, że nurkowanie bezdechowe jest wyjątkowo niebezpieczne i może prowadzić do śmierci, jeżeli nie są zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa. Powyżej opisane zasady asekuracji są polecane na kursach nurkowania bezdechowego AIDA. Wypracujcie swoje własne metody opierając się na opisanych w tym artykule i stosujcie się do nich bezwzględnie. Pamiętajcie, że choćby mała nieuwaga może doprowadzic do tragedii. Musimy mieć pełne zaufanie do osób z którymi wspólnie trenujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *