Spearfishing Team Wrocław

Spearfishing Team Wrocław to pierwsza w Polsce sportowa sekcja strzelectwa basenowego oraz freedivingu, założona przez Stowarzyszenie Spearfishing Poland przy Wrocławskim Parku Wodnym. Wrocławska Sekcja została powołana w celu wytypowania drużyny reprezentującej Stowarzyszenie Spearfishing Poland w zawodach w strzelectwie basenowym, nurkowaniu swobodnym oraz łowiectwie podwodnym o charakterze krajowym i międzynarodowym. Celem nadrzędnym sekcji jest propagowanie dyscyplin sportowych, których sekcja dotyczy, rekreacji i ochrony środowiska.

Spearfishing Team Wrocław posiada własne logo i rekrutuje członków Sekcji na zasadach określonym w regulaminie Sekcji dostępnym poniżej. Bezpośredni nadzór nad Sekcja sprawuje kierownik sekcji zwany zamiennie kapitanem, powoływany i odwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia Spearfishing Poland na czas nieokreślony.

Członkiem sekcji może zostać każda osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • przystępuje do sekcji dobrowolnie;
  • jest świadoma zagrożeń związanych z trenowaniem strzelectwa podwodnego i nurkowania na wstrzymanym oddechu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny;
  • przestrzega regulaminu sekcji;
  • jest pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Spearfishing Poland;
  • nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w tego typu zajęciach;
  • jest pełnoletnia lub ma pisemne pozwolenie od prawnego opiekuna w przypadku nie ukończenia 18 roku życia;
  • złoży pisemne oświadczenie o odpowiedzialności oraz stanie zdrowia;

Rok założenia Sekcji – 2010

Miejsce treningów – Wrocławski Park Wodny

Ilość treningów – 4 godziny/tydzień

Kierownik Sekcji – Jacek Garbacz

Ilość członków Sekcji – 11

Dokumenty sekcji w formacie pdf: regulamin sekcji, oświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o odpowiedzialności

Członkowie Sekcji: Daniel Sielowski, Krzysztof Maczkowiak, Łukasz Adamski, Patryk Zienkiewicz, Bartosz Morawiec, Ewelina Kędzierska, Paweł Brzoza, Tomasz Kotarski, Tomasz Nowiński, Marek Jezierski

[vimeo width=”560″ height=”315″]http://vimeo.com/15149063[/vimeo]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *